پوراندخت سلطاني شيرازي


  پوراندخت سلطاني شيرازي، مشهور به پوري سلطاني (زاده 1 شهريور 1310 − درگذشته 16 آبان 1394) از پايه‌گذاران علوم كتابداري و اطلاع‌رساني در ايران، استاد گروه كتابداري كتابخانه ملي ايران و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران بود. او را به عنوان مادر كتابداري نوين ايران مي‌شناسند. او طي پنجاه سال كار مستمر، تأثير بسزايي بر فعاليت و شكل‌گيري كتابخانه ملي ايران داشته‌است. پوري سلطاني همسر مرتضي كيوان، روزنامه‌نگار و منتقد ادبي بود.

فایلهای پیوست

كتابخانه دانشگاه ميبد

كتابخانه دانشگاه ميبد

كتابخانه موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

كتابخانه موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

كتابخانه دادگستری کل استان تهران

كتابخانه دادگستری کل استان تهران

كتابخانه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

كتابخانه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

كتابخانه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران

كتابخانه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران

كتابخانه دانشگاه صنعتی اراک

كتابخانه دانشگاه صنعتی اراک

كتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

كتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

كتابخانه مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فولاد

كتابخانه مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فولاد

كتابخانه دانشگاه صنعتی قم

كتابخانه دانشگاه صنعتی قم

كتابخانه موسسه مهرپويان سبز انديشه

كتابخانه موسسه مهرپويان سبز انديشه

فهرست